ReklamacjePrzed odesłaniem produktu do naprawy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Z naszego doświadczenia wynika, że znaczną część reklamacji można rozwiązać bez odsyłania produktu.

 Produkty sprzedawane w sklepie objęte:

–  przez sklep: dwuletnią rękojmią
– przez gwaranta (dystrybutora/hurtownię/producenta): gwarancją (jeśli tak zaznaczono przy produkcie)

Rękojmia dla przedsiębiorców wyłączona.

Aby rękojmia mogła być rozpatrzona przez sklep Klient zobowiązany jest:

– spełniać definicję konsumenta zawartą w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
– zgłosić na piśmie w formie elektronicznej na adres print@spidix.pl lub papierowej na adres korespondencyjny wadę w ciągu roku od jej zauważenia, w czasie dwóch lat od zakupu.

Aby gwarancja mogła być rozpatrzona przez gwaranta Klient powinien spełnić specyficzne wymogi, jakie określa gwarant na swojej stronie internetowej lub w karcie gwarancyjnej.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep, lub sklep nie wymienił produktu na wolny od wady, ani tej wady nie usunął.

Wszystkie produkty dostępne w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej np. w przypadku produktów wyprzedażowych, ex-demo i innych tego typu.

Czas rozpatrzenia reklamacji: do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Szczegółowe kwestie w materii rękojmi i gwarancji reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

Adres korespondencyjny (pocztowy):
SPIDIX Piotr Chachuła

Porszewice 30, 95-200 Porszewice

Adres poczty elektronicznej: 

print@spidix.pl